Hướng dẫn tạo tài khoản miễn phí cho giáo viên trên Liveworksheet.com

Điểm cộng lớn nhất của trang web này là học sinh sẽ có thể làm bài ngay trên trang Liveworksheet.com mà không cần phải tải thêm bất cứ ứng dụng nào, hay phải in tài liệu ra giấy làm rồi chụp hình gửi cho giáo viên. Trước tình hình hiện tại, mình thấy đây là công cụ khá hữu ích cho giáo viên tạo và giao bài tập cho học sinh.